Организационни събития


25.06.2019 г. Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви за провеждането на международен семинар на тема: "Практически проблеми на прилагането на Хартата на основните права на ЕС" с лектори проф. дюн Атанас Семов и проф. Жан-Пол Жаке, който ще се състои на 29 и 30 юни 2019 г. в Тържествената зала на Окръжния съд в гр. Русе. Приложено, изпращаме Ви поканата за мероприятието, както и файл, съдържащ програмата и други учебни материали. Поздрави и успешен ден, Екипът на ЦОА "Кръстю Цончев"

25.06.2019 г. ПРОГРАМА


25.06.2019 г. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ХОПЕС


25.06.2019 г. ПОКАНА


25.06.2019 г. 3 А Семов


25.06.2019 г. 2 А Семов


25.06.2019 г. 1 А Семов