Организационни събития


28.01.2016 г. В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е КАЧЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА АС - ВАРНА ЗА 2015Г.

Отчетен доклад на АС- Варна за 2015 г.

30.01.2016 г. отчетен доклад