Организационни събития


24.06.2019 г. ПИСМО ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА КАТЕДРА "ПРАВНИ НАУКИ" КЪМ ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ОТНОСНО ИНТЕРЕС ОТ СТРАНА НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО" ЗА РАБОТА В АДВОКАТСКИ КАНТОРИ В ПЕРИОДА ОТ 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г.

09.07.2019 г. Отговор до Варненски свободен университет


01.07.2019 г. Стефан Даскалов


01.07.2019 г. Отговор от Председателя на ВАК


24.06.2019 г. Писмо до Председатела на ВАК