Организационни събития


25.04.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПОКАНА ЗА СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ НАПИОУ.

25.04.2019 г. ПОКАНА СЕМИНАР