Организационни събития


12.04.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕМИНАР Уважаеми колеги, Центърът за обучение на адвокати ”Кръстю Цончeв” и Адвокатска колегия Варна организират семинар, който ще включва следните ТЕМИ: 1. „Специални стратегии и умения на адвоката при дела с международен елемент. Работа с база данни на ЕС и международни организации, с формуляри, чужди търговски регистри и портали“ и „Връчване на документи и събиране на доказателства по дела с международен елемент“; 2. „Развод и родителска отговорност (вкл.