Организационни събития


08.03.2019 г. Уважаеми колеги, публикуваме част от Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.

08.03.2019 г. Публикация от Lex.bg


08.03.2019 г. Закон за изменение и допълнение на АПК