Организационни събития


07.03.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, НА 08.03.2019г. (ПЕТЪК) ДЕЛОВОДСТВОТО НА КОЛЕГИЯТА ЩЕ РАБОТИ ДО 13.30 ч.