Организационни събития


19.02.2019 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

19.02.2019 г. Декларация до Висш АС