Организационни събития


01.02.2019 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС ПО ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 873 ОТ 13.11.2018Г. НА АС - ВАРНА

01.02.2019 г. Решение