Организационни събития


29.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, НА 03.02.2019Г. (НЕДЕЛЯ) В ДЕЛОВОДСТВОТО НА КОЛЕГИЯТА НА УЛ. "БАТАК" № 7, ЕТ. 3, ОТ 09.00 Ч. ДО 16.00 Ч., ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР.