Организационни събития


30.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПРОТОКОЛИ № 12, 13, 14 и 15 на ИК.

30.01.2019 г. Протокол № 15 от 27.01.2019г.


30.01.2019 г. Протокол № 14 на ИК от 27.01.2019г.


30.01.2019 г. Протокол № 13 на ИК от 27.01.2019г.


30.01.2019 г. Протокол № 12 на ИК от 27.01.2019г.