АКТУАЛНО


12.07.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С ДЪЛБОКА СКРЪБ ВИ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ НА 11.07.2019 Г. ПОЧИНА МАДЛЕН ЛЕВОН САРКИСЯН - АДВОКАТ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ. ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ. прочети повече

30.06.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М. ЮЛИ 2019 г. прочети повече

27.06.2019 г. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРИЕМНИ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА прочети повече

24.06.2019 г. ПОЧИВНИ БАЗИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА прочети повече

17.06.2019 г. Уважаеми колеги, На 15.06.2019 г. в гр. Пловдив се проведе Национална конференция на българската адвокатура, на която освен организационни въпроси, нови предложения в проекта на ЗИДЗА на Висш АС, бяха обсъдени и предложение от адв. Валя Гигова относно изменения в ГПК и доклад от адв. Милен Ралчев относно изменения процесуалните и материалните закони, които публикуваме. прочети повече

виж всички »

Организационни събития


24.01.2019 г. Уважаеми колеги, На заседание на АС проведено на 23.01.2019г. в съответствие с чл. 84, от ЗА приехме следните проекторешения и мотиви към тях, с които можете да се запознаете на сайта и на таблото на Адвокатска колегия Варна на ул. „Батак“ № 7, ет. 3. Посочвам, че част от проекторешенията са задължителни такива и са съответни на разпоредбите на чл. 82 от ЗА които посочваме, а останалите са следните:

№ 1. Предлага на ОС да приеме отчета за дейността на АС – Варна за 2018 год. и отчета за изпълнение на бюджета за 2018 год.

№ 2. Предлага на ОС на АК – Варна да приеме прокто-бюджета за 2019 год.

№ 3: Предлага на ОС с оглед избягване на проблеми при поредността при класиране на избраните адвокати, при съответно равенство в гласовете в различните листи подадени за кандидати за всички органи на адвокатурата, посочени в глава 11 на първо място да се отчита адвокатския стаж, а при равенство и в този случай ИК да пристъпи към тегленето на жребии. Тегленето на жребии да се извърши от ИК,  кандидатите получили равен брой изборни гласове и резервен член на ИК или един от независим наблюдатели. Неявяването на редовно уведомен адвокат участвал в листите за органи на ВАК не е пречка за теглене на жребия, който тогава се извършва  само от ИК в присъствие на един от независимите наблюдател и един от резервните членове на ИК.

№ 4 Предлага на ОС новоизбраният АС да се състои от 11 основни членове и от 4 резервни, КС да се състои от 5 членове и ДС да бъде в състав от 15 избрани адвокати за дисциплинарни съдии.

Мотивите дисциплинарния съд да бъде от 15 члена е, че в ЗА не са предвидени резервни членове за попълване на този орган при настъпване на обстоятелствата посочени в чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от ЗА или тези на чл. 22, ал. 1 от ЗА.

 

№ 5: Предлага на ОС да вземе решение за закупуване на  имот/и включващи апартаменти с № 3 и № 7, разположени в „Резиденс хотел“ находящ се в курортно ядро (Малина) в к.к. Пампорово или други два апартамента също в к.к. „Пампорово“.

 

 

Председател на АС адв. Юлиян Георгиев

24.01.2019 г. Проекторешения за ОС