АКТУАЛНО


15.02.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ. Уважаеми колеги, току - що получихме настоящото съобщение от Висш адвокатски съвет, което публикуваме на сайта на Адвокатска колегия - Варна. Същото ще бъде изпратено на имейлите на всички колеги. Председател: Юлиян Георгиев прочети повече

14.02.2019 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ - АДВОКАТИ. прочети повече

14.02.2019 г. ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ ДО ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП. прочети повече

13.02.2019 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, Във връзка с изискване на Закона за мерките срещу изпирането на пари ( ЗМИП ), Ви моля да извършите справка по този закон чрез системата на ЛАКОРДА . Същественото в закона е да се даде отговор задължени лица ли са адвокатите по смисъла на чл. 4 т.15 и т.16 от закона. След консултация с Висшия адвокатски съвет получихме от тях следните примерни документи : прочети повече

31.01.2019 г. Списък на дежурните адвокати за м. 02.2019г. прочети повече

виж всички »

Организационни събития


23.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С оглед насроченото редовно годишно Общо събрание на Адвокатска колегия –Варна съобщението, за което е публикувано в ДВ бр. 98/2018, стр. 111, което ще се проведе на 26.01.2019 г. от 8 до 18 часа в зала ‘’ Аула ‘’ на Икономически университет-Варна и на 27.01.2019 г. от 10 до 15 ч. в офиса на Адвокатската колегия – Варна, ул. ‘’ Батак ‘’ № 7 и с оглед предстоящия избор на Председатели на АС и ДС при Адвокатска колегия – Варна, Ви предлагаме кратка справка по данните

24.01.2019 г. Съобщение