Организационни събития


23.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С оглед насроченото редовно годишно Общо събрание на Адвокатска колегия –Варна съобщението, за което е публикувано в ДВ бр. 98/2018, стр. 111, което ще се проведе на 26.01.2019 г. от 8 до 18 часа в зала ‘’ Аула ‘’ на Икономически университет-Варна и на 27.01.2019 г. от 10 до 15 ч. в офиса на Адвокатската колегия – Варна, ул. ‘’ Батак ‘’ № 7 и с оглед предстоящия избор на Председатели на АС и ДС при Адвокатска колегия – Варна, Ви предлагаме кратка справка по данните

24.01.2019 г. Съобщение