Организационни събития


18.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРОТОКОЛ - ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 6 И ПРОТОКОЛ - ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 7 НА ИK.