Организационни събития


10.01.2019 г. Уважаеми колеги, Центърът за обучение на адвокати ”Кр. Цончeв” и Адвокатска колегия Варна организират семинар на ТЕМА: „Изпълнителното производство“ с ЛЕКТОР: съдия Дияна Митева от ОС – Варна.

Семинарът ще се проведе на 19.01.2019г. (събота) от 9.30 ч. в зала „Пресцентър“ на Фестивален комплекс гр. Варна.
Желателно е присъствието на младши адвокати, новоприетите адвокати, както и на адвокатите вписани в НРПП.
Можете да се запишете на e – mail : office@varnalaw.org, или на тел: 0878 556 417 ; 052/634856.