АКТУАЛНО


21.03.2019 г. ПРОЛЕТЕН БАЛ НА ЮРИСТИТЕ. прочети повече

20.03.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО ВПИСАНИТЕ АДВОКАТИ КЪМ РЕГИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ прочети повече

07.03.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ ПУБЛИКУВАМЕ ЗИДЗА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС, ЗА ИНФОРМАЦИЯ. прочети повече

07.03.2019 г. Обучителен център „Темида“ има удоволствието да ви покани на еднодневен специализиран семинар на тема „Tърговска несъстоятелност. Практически насоки”, който ще се проведе на 21-ви март 2019 година в град София, Бизнес център „Доверие”, намиращ се на адрес ул. „Тинтява” 13 Б. прочети повече

01.03.2019 г. MULTISPORT УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Ежемесечната такса за ползване на карта Мултиспорт е в размер на 45.60 лв. за адвокати и адвокатски сътрудници и 54.00 лв. за придружители, която трябва да се заплати до 20 - то число на месеца, по банкова сметка на АК Варна в Банка ДСК ЕАД IBAN – BG28STSA93000005872063. Преведената сума е за активиране на картата за следващия месец. прочети повече

виж всички »

Организационни събития


09.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА

 

Адвокатският съвет на Адвокатската колегия гр. Варна свиква на 26 и 27.01.2019 год.  редовно годишно общо събрание на колегията на основание чл.81, ал. 1 и 2  от ЗА при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Адвокатски съвет през отчетната 2018 година и вземане на решения по него.

2. Доклад на Контролния съвет.

3. Отчет на Дисциплинарния съд.

4. Приемане бюджет на  съвета на колегията за финансовата 2019 година.

5. Определяне броя на членовете на Адвокатски съвет, Контролния съвет, Дисциплинарния съд и избор на Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд.

6. Избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

7. Приемане на решение за закупуване на имот/и включващи апартаменти с № 3 и № 7, разположени в „Резиденс хотел“ находящ се в курортно ядро (Малина) в к.к. Пампорово, с. Стойките, община Смолян.                                  

Общото събрание ще се проведе на 26.01.2019 год. от 08.00 ч. до 18.00 ч. в зала „Аула“ на Икономически университет – гр. Варна и на 27.01.2019 год. от 10.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия – Варна, ул. “Батак“№7.

Поканват се всички адвокати да вземат участие в събранието.

При липса на кворум на 26.01.2019 год. в 08.00 ч. на основание чл. 81, ал.4 от Закона за адвокатурата, събранието се отлага за един час по -късно и се провежда независимо от присъстващите членове.“

09.01.2019 г. Публикация в ДВ