Организационни събития


10.10.2018 г. Изпит по немски език за Многостранна стажантска програма за адвокати, организиран от Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите

Документи могат да се подават до 05.11.2018г. в деловодството на колегията.

10.10.2018 г. Изпит по немски език