Организационни събития


28.09.2018 г. Посещението на испанския магистрат Ана Дел Сер Лопес у нас е част от обмена на Европейската мрежа за съдебно обучение.

 

Председателят на Адвокатска колегия Варна адв. Юлиян Георгиев и адв. Кремена Маринова – основен член на АС, посрещнаха на работна визита заместник административния ръководител на Окръжен съд Варна и председател на търговско отделение Мария Терзийска и гостуващ съдия от Апелативния съд в град Леон, Испания. 
Посещението на испанския магистрат Ана Дел Сер Лопес у нас е част от обмена на Европейската мрежа за съдебно обучение.
Целта е насърчаване на общата правна и съдебна европейска култура и познаването на правните системи на Европейския съюз.