Организационни събития


23.07.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ЗАПОВЕД НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

23.07.2018 г. ЗАПОВЕД