АКТУАЛНО


21.03.2019 г. ПРОЛЕТЕН БАЛ НА ЮРИСТИТЕ. прочети повече

20.03.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО ВПИСАНИТЕ АДВОКАТИ КЪМ РЕГИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ прочети повече

07.03.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ ПУБЛИКУВАМЕ ЗИДЗА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС, ЗА ИНФОРМАЦИЯ. прочети повече

07.03.2019 г. Обучителен център „Темида“ има удоволствието да ви покани на еднодневен специализиран семинар на тема „Tърговска несъстоятелност. Практически насоки”, който ще се проведе на 21-ви март 2019 година в град София, Бизнес център „Доверие”, намиращ се на адрес ул. „Тинтява” 13 Б. прочети повече

01.03.2019 г. MULTISPORT УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Ежемесечната такса за ползване на карта Мултиспорт е в размер на 45.60 лв. за адвокати и адвокатски сътрудници и 54.00 лв. за придружители, която трябва да се заплати до 20 - то число на месеца, по банкова сметка на АК Варна в Банка ДСК ЕАД IBAN – BG28STSA93000005872063. Преведената сума е за активиране на картата за следващия месец. прочети повече

виж всички »

Организационни събития


03.07.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, При плащане на членския внос за АК – Варна и вноската за ВАС след 01.04.2018 год. се допускат грешки. С цел по-доброто отчитане на плащанията, извършени от всеки адвокат моля да имате предвид следното: Считано от 01.04.2018г., вноските за ВАС на месец са размер на 20.00 лева за адвокати и 17.00 лв. за младшите адвокати. При плащане по банков път и чрез „Е адвокатура”, подраздел „Е плащания“ се ползва отстъпка от 5% само за вноската към ВАС.

При превод по банков път, вноската за адвокати трябва да бъде в размер на 34.00 лв. месечно за адвокати, от които 19.00 лв.за ВАС и 15.00 лв.за АК – Варна и за младши адвокати в размер на 31.00 лв. от които за ВАС 16.00 лв. и 15.00 лв. за АК – Варна,като цялата сума се плаща по банковата сметка на АК.

При плащане в брой вноската за адвокати е в размер на 35.00 лв., от които за ВАС – 20.00 лв. и за АК – Варна 15.00 лв. Младшите адвокати заплащат 32.00 лв. от които за ВАС -  17.00 лв. и 15.00 лв. за АК – Варна.

Препоръчваме Ви при възможност да извършвате плащанията на вноските в брой в офиса на АС – Варна или чрез банков превод по сметка на АК – Варна в „Банка ДСК“ ЕАД.

За момента има затруднения при отчитане на плащанията, извършвани от адвокатите чрез „Е-адвокатура“, поради което е нежелателно да се извършват плащанята по този ред.

Моля Ви при плащанията по банков път да посочвате точно в платежния документ  периода,  за който извършвате превода на вноските за АК – Варна  и за ВАС.

 

Адвокатски съвет - Варна