Организационни събития


25.06.2018 г. Уважаеми колеги, Публикуваме покана от председателя на УС на ЦОА адв. Йордан Йорданов за работна среща с на 12 юли 2018 г. от 10:00 ч. в зала 3 на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, по време на която ще бъдат обсъдени бъдещите форми на обучение, които Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ ще предлага, както и начините за уведомяване на адвокатите за участие в организираните от ЦОА мероприятия. Адвокатски съвет Варна

25.06.2018 г. Покана отворени врати