Организационни събития


04.06.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,В ПЕРИОДА 31 МАЙ - 03 ЮНИ СЕ ПРОВЕДОХА ВТОРИТЕ ДНИ НА АДВОКАТИТЕ И СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ.