Организационни събития


14.05.2018 г. Уважаеми колеги,Уведомяваме Ви, че материалите от проведения на 12.05.2018г. семинар ще бъдат предоставени в колегията на 16.05.2018г., след което ще Ви бъдат изпратени по e-mail. Адвокатски съвет Варна