Организационни събития


02.05.2018 г. Международен стаж за млади адвокати.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати, в който са поканени да участват и български адвокати, отговарящи на условията, поставени от Парижката адвокатска колегия : да са на възраст до 40 години и с добро ниво на владеене на френски език.

Стажът ще се проведе през месец октомври – ноември (8 октомври – 30 ноември 2018 г.) с обучение в Адвокатското училище в Париж и ще включва деонтологичните правила и проблеми на правосъдната система.

През м. ноември участниците в стажа ще могат да придобият и практически знания в адвокатски кантори в Париж.

Парижката адвокатска колегия поема изцяло разноските по обучението, но стажантите трябва сами да поемат разноските за пътуването си до Франция и обратно, както и по пребиваването си там.

Броят на стипендиите, които може да бъдат предоставени от Посолството на Република Франция – сектор „Институционално и техническо сътрудничество”, както и размерът, ще стане известен на по - късен етап.

Във връзка с определяне на участници в стажа ще се проведе изпит по френски език 29.05.2018 г. от 9.30 ч. в сградата на Висшия адвокатски съвет – гр. София, ул. „Цар Калоян” № 1-А.

В случай че желаете да участвате в изпита, моля, изпратете молба с трите си имена и висшето учебно заведение, което сте завършили, автобиография на френски език, мотивационно писмо на френски език, актуална снимка и копие от паспорта в деловодството на колегията до 19.05.2018г. Към тях се прилага и удостоверение от адвокатски съвет, че в момента практикувате професията. Желателно е да се приложи и документ за владеене на френски език.