Организационни събития


14.05.2018 г. Центърът за обучение на адвокати ”Кр. Цончeв” и Адвокатска колегия Варна организират семинар на ТЕМА: Особености на адвокатската защита и представителство по видове наказателни дела на чуждестранни граждани.