Организационни събития


07.08.2017 г. Решение на Висш АС за освобождаване от заплащане на членски внос към Висш АС от майки - адвокати.

07.08.2017 г. Решение Висш АС