ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Огнян Тодоров Рачев тел.606306; gsm: 0888429413     Тихомир Веселинов Горанов тел.697797; gsm: 0888700117
Тонка Маринова Димитрова тел.622361; gsm: 0886817431     Юлиян Георгиев Георгиев тел.603625; gsm: 0889318602

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

16.04.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, От името на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия - Варна, Ви поздравявам с Деня на Българската Конституция и професионалният празник на юриста. Вече 140 години Република България се гордее със своята Конституция, която поставя началото на държавното устройство, отразява духа на времето си, но същевременно се отличава със своя демократизъм и напредничавост. Пожелавам на всички Вас – българските юристи много здраве, достигане на професионални и лични усп
прочети повече »

12.04.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕМИНАР Уважаеми колеги, Центърът за обучение на адвокати ”Кръстю Цончeв” и Адвокатска колегия Варна организират семинар, който ще включва следните ТЕМИ: 1. „Специални стратегии и умения на адвоката при дела с международен елемент. Работа с база данни на ЕС и международни организации, с формуляри, чужди търговски регистри и портали“ и „Връчване на документи и събиране на доказателства по дела с международен елемент“; 2. „Развод и родителска отговорност (вкл. Семинарът ще се проведе на 11.05.2019 г. (събота) от 09.00 ч. до 15.00 ч. във Фестивален и конгресен център гр. Варна, зала „Пресцентър“. Можете да се запишете на e – mail : office@varnalaw.org или на тел: 0878 556 417 ; 052/634856. Адвокатски съвет Варна
прочети повече »

10.04.2019 г. Уважаеми колеги, Публикувам становище на адв. Милен Ралчев за Ваше сведение при прилагане на чл. 122, ал. 2 от НПК, като считам, че изразеното мнение е обосновано и съответства на конституционните норми. Председател на АС адв. Юлиян Георгиев
прочети повече »

01.04.2019 г. ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ НА КАРТИТЕ MULTISPORT!
прочети повече »

28.03.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, НА 26.03.2019Г. ПОЛУЧИХМЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ В АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА, КОЕТО СОЧИ ЧЕ ИМА ПОДАДЕНИ ЖАЛБИ ДО ВКС КОИТО СПИРАТ ВСТЪПВАНЕТО НА НОВОИЗБРАНИТЕ ОРГАНИ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: АДВ. ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ
прочети повече »

20.03.2019 г. ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИАЦИЯ - ОСНОВЕН КУРС БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ (БАМ), одобрена от Министерство на правосъдието на РБ за обучителна организация със Заповед №ЛС-04-1076/ 03.09.2011 г., има удоволствието да Ви покани на предстоящо обучение за медиатори-основен курс.
прочети повече »

18.03.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩОТО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА.
прочети повече »

08.03.2019 г. Уважаеми колеги, публикуваме част от Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.
прочети повече »

08.03.2019 г. ДНЕВЕН РЕД НА ВИСШ АС
прочети повече »

07.03.2019 г. РЕШЕНИЯ НА ВИСШ АС ПО ЖАЛБИ СРЕЩУ РЕШЕНИЯ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА ОТ ПРОТОКОЛ № 22/16.01.2019г.
прочети повече »

01.03.2019 г. ОБРЪЩЕНИЕ ОТ АДВОКАТИ ЧЛЕНОВЕ НА ФОБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АДВОКАТСКА СТАЧКА.
прочети повече »

01.03.2019 г. ПИСМО ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ № 8 "ХРИСТО БОТЕВ" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
прочети повече »

01.03.2019 г. ЛИСТОВКА ОТ ARBITRATOR INTELLIGENCE (AI)
прочети повече »

22.02.2019 г. РЕШЕНИЯ НА ВИСШ АС ПО ЖАЛБИ СРЕЩУ РЕШЕНИЯ НА ИК КЪМ ВАК
прочети повече »

19.02.2019 г. Уважаеми колеги, Представяме Ви Искане до Председателя на Народното събрание на РБ относно Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, което можете да подкрепите като го разпишете в деловодството на колегията или с имейл, изпратен на office@varnalaw.org, до края на днешния ден (19.02.2019г.) Адвокатски съвет Варна
прочети повече »

19.02.2019 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

07.02.2019 г. ПРОТОКОЛ № 26 ОТ 07.02.2019 Г. НА ИК.
прочети повече »

06.02.2019 г. Протокол № 25 от 06.02.2019г. на ИК
прочети повече »

05.02.2019 г. ПРОТОКОЛ № 24 от 05.02.2019г. на ИК.
прочети повече »

04.02.2019 г. ПРОТОКОЛ № 19, 20, 21 И 22 ОТ 04.02.2019Г. НА ИК. ПРОТОКОЛИТЕ СА ВЪВ ФОРМАТ PDF.
прочети повече »

01.02.2019 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС ПО ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 873 ОТ 13.11.2018Г. НА АС - ВАРНА
прочети повече »

01.02.2019 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС ПО ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 833/16.10.2018Г. НА АС - ВАРНА
прочети повече »

01.02.2019 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС ПО ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 860 ОТ 13.11.2018Г. НА АС - ВАРНА
прочети повече »

30.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПРОТОКОЛИ № 12, 13, 14 и 15 на ИК.
прочети повече »

30.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В допълнителния избор /балотажа/ , насрочен за 03.02.2019г /неделя/ в офиса на АК-Варна от 9,00 до 16,00ч, може да се участва и чрез пълномощник – член на АК-Варна, като адвокат може да представлява само един колега. Представените по време на първия тур пълномощни с клауза за представителство и на балотажа са отразени в избирателния списък и не се регистрират повторно. Новите пълномощни се представят в оригинал, а не в заверено копие, както следва: - От упълномощителя : в последния работен ден преди балотажа в Адвокатския съвет, т.е. на 01.02.2019г, Или - От пълномощника : при гласуване. В избора за органи и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната участват адвокатите-членове на АК-Варна, платили членския си внос за месеца, предхождащ избора – м. Декември 2018г.
прочети повече »

виж всички »