ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Ели Иванова Желязкова gsm: 0887295448

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

18.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРОТОКОЛ - ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 6 И ПРОТОКОЛ - ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 7 НА ИK.
прочети повече »

10.01.2019 г. Уважаеми колеги, Центърът за обучение на адвокати ”Кр. Цончeв” и Адвокатска колегия Варна организират семинар на ТЕМА: „Изпълнителното производство“ с ЛЕКТОР: съдия Дияна Митева от ОС – Варна.
прочети повече »

09.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
прочети повече »

02.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРОТОКОЛ № 4 НА ИK.
прочети повече »

28.12.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 3 НА ИК ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ДОПУСТИМОСТТА НА ПОСТЪПИЛИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ОРГАНИ НА ВАК.
прочети повече »

21.12.2018 г. ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА! Адвокатски съвет пожелава на Вас и семействата Ви здраве, мъдрост и успехи през новата 2019 година! Председател на АС адв. Юлиян Георгиев
прочети повече »

21.12.2018 г. ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕЛОВОДСТВОТО УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, НА 28.12.2018Г. И 31.12.2018Г. ДЕЛОВОДСТОТО НА КОЛЕГИЯТА ЩЕ РАБОТИ ДО 13.00Ч.
прочети повече »

28.09.2018 г. Посещението на испанския магистрат Ана Дел Сер Лопес у нас е част от обмена на Европейската мрежа за съдебно обучение.
прочети повече »

03.07.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, При плащане на членския внос за АК – Варна и вноската за ВАС след 01.04.2018 год. се допускат грешки. С цел по-доброто отчитане на плащанията, извършени от всеки адвокат моля да имате предвид следното: Считано от 01.04.2018г., вноските за ВАС на месец са размер на 20.00 лева за адвокати и 17.00 лв. за младшите адвокати. При плащане по банков път и чрез „Е адвокатура”, подраздел „Е плащания“ се ползва отстъпка от 5% само за вноската към ВАС.
прочети повече »

13.03.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП
прочети повече »

05.02.2018 г. MULTISPORT УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Ежемесечната такса за ползване на карта Мултиспорт е в размер на 45.60 лв. за адвокати и адвокатски сътрудници и 54.00 лв. за придружители, която трябва да се заплати до 20 - то число на месеца, по банкова сметка на АК Варна в Банка ДСК ЕАД IBAN – BG28STSA93000005872063. Преведената сума е за активиране на картата за следващия месец.
прочети повече »

07.08.2017 г. Решение № 179 на Адвокатски съвет Варна от Протокол № 6/15.03.2017г. за освобождаване от плащане на членски внос към АК - Варна от майки - адвокати.
прочети повече »

07.08.2017 г. Решение на Висш АС за освобождаване от заплащане на членски внос към Висш АС от майки - адвокати.
прочети повече »

01.08.2017 г. ПИСМО ОТ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Целият служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов се прехвърля за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, с район на действие Окръжен съд Пловдив.
прочети повече »

виж всички »