АКТУАЛНО


19.10.2016 г. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ СЪВМЕСТНО С АТЛАС КОНСУЛТИНГ ОРГАНИЗИРАT СЕМИНАР НА ТЕМА: "ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ПО НЯКОИ СПОРОВЕ И ПРОИЗВОДСТВА" КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,ЧЕ БАЗАТА НИ В ГР. ВЕЛИНГРАД Е СВОБОДНА ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД И МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ЗА СЕМИНАРА С ОГЛЕД ЦЕНИТЕ ЗА НОЩУВКА. прочети повече

03.10.2016 г. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ прочети повече

30.09.2016 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М. 10.2016Г. прочети повече

09.09.2016 г. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1415 от 20 ноември 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи Раздел IV Организация и изпълнение на дейността по охрана на обекти на МВР прочети повече

31.08.2016 г. Излезе от печат книгата "Правото на справедлив съдебен процес. Ръководство по чл. 6 на Европейската конвенция за правата на човека" За повече информация вижте прикачения файл. прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Добринка Емилова Пенкова     Магдалена Атанасова Запрянова тел.335536; gsm: 0886470040

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

12.10.2016 г. Уважаеми колеги, Моля, всички адвокати включени в Националния регистър за правна помощ своевременно да отчитат служебните дела. Адвокатски съвет - Варна
прочети повече »

10.10.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ ДО ДИМИТЪР СТОЯНОВ РАЙНОВ
прочети повече »

30.09.2016 г. Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че ремонта в почивната база в с. Аспарухово е приключил и същата работи.
прочети повече »

08.09.2016 г. Покана от фондация "Институт за право и правосъдие" на конференция на тема "Защита на длъжника в изпълнителното производство - практически проблеми, възможните решения"
прочети повече »

07.09.2016 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА, ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС НА МАЙКИ С ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ.
прочети повече »

23.08.2016 г. ИЗПИТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВПИСВАНЕ КАТО АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ
прочети повече »

08.08.2016 г. СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ, организирано в гр. Варна от Професионалната асоциация на медиаторите.
прочети повече »

04.08.2016 г. Писмо от Председателя на Международния съюз на адвокатите, Жан-Жак Уетвилер, до Цецка Цачева, относно ЗИДЗА.
прочети повече »

25.07.2016 г. Уважаеми колеги,споделяме становище на Висш адвокатски съвет ... Уважаеми колеги,споделяме становище на Висш адвокатски съвет по повод Законопроекта зи изменение и допълнение Закона за съдебната власт. Моля, да подкрепите същото и изразите съпричастността си на следния електронен адрес в сайта на "Правен свят"
прочети повече »

25.07.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ до Димитър Стоянов Райнов, със заявен адрес в АС: гр. Варна, ул. Струма № 6. Във връзка с решение № 103/17.06.2016г. на АпС – Варна и на основание чл. 22, ал. 2 от ЗА, Ви каним да присъствате лично на редовно заседание на АС, което ще се проведе на 13.09.2016г. от 14.00ч. в деловодството на колегията на ул. „Батак“ № 7, ет. 3 Настоящото обявление е публикувано в сайта на АК – Варан - http://www.varnalaw.org/ на 25.07.2016г. и поставено на таблото в деловодството на АК – Варна на 25.07.2016г. За заседанието при неявяване ще бъде предложено да се приеме, че сте редовно уведомен. 25.07.2016г. Председател:……………… /адв. Юлиян Георгиев/
прочети повече »

06.07.2016 г. На 25. 06. 2016 г. в гр. София се проведе заседание на Изпълнителния комитет на Международния съюз на адвокатите/ UIA/. Висшия адвокатски съвет и Софийски адвокатски съвет бяха домакини на събитието. На официалното заседание Варненска Адвокатска колегия бе приета за колективен член на UIA и така е третата колегия от Република България член на авторитетния международен съюз на адвокатите.
прочети повече »

24.06.2016 г. Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание единодушно реши проектът на ЗИД на ЗА да бъде внесен за обсъждане и приемане на първо четене в Пленарна зала.
прочети повече »

14.06.2016 г. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА, КАТЕДРА "ПРАВНИ НАУКИ" ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "ПРАВНАТА НАУКА И БИЗНЕСА - ЗАЕДНО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА", КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.10.2016Г. ОТ 10.00 Ч.
прочети повече »

15.02.2016 г. ПРОТОКОЛЪТ ОТ ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА АК - ВАРНА Е КАЧЕН В РАЗДЕЛ ПРОТОКОЛИ.
прочети повече »

28.01.2016 г. В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е КАЧЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА АС - ВАРНА ЗА 2015Г. Отчетен доклад на АС-Варна за 2015 г.
прочети повече »

виж всички »