АКТУАЛНО


21.03.2019 г. ПРОЛЕТЕН БАЛ НА ЮРИСТИТЕ. прочети повече

20.03.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО ВПИСАНИТЕ АДВОКАТИ КЪМ РЕГИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ прочети повече

07.03.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ ПУБЛИКУВАМЕ ЗИДЗА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС, ЗА ИНФОРМАЦИЯ. прочети повече

07.03.2019 г. Обучителен център „Темида“ има удоволствието да ви покани на еднодневен специализиран семинар на тема „Tърговска несъстоятелност. Практически насоки”, който ще се проведе на 21-ви март 2019 година в град София, Бизнес център „Доверие”, намиращ се на адрес ул. „Тинтява” 13 Б. прочети повече

01.03.2019 г. MULTISPORT УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Ежемесечната такса за ползване на карта Мултиспорт е в размер на 45.60 лв. за адвокати и адвокатски сътрудници и 54.00 лв. за придружители, която трябва да се заплати до 20 - то число на месеца, по банкова сметка на АК Варна в Банка ДСК ЕАД IBAN – BG28STSA93000005872063. Преведената сума е за активиране на картата за следващия месец. прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Габриела Стефанова Аджемова gsm: 0888127916     Станислав Юлиянов Радев gsm: 0899171890

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

20.03.2019 г. ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИАЦИЯ - ОСНОВЕН КУРС БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ (БАМ), одобрена от Министерство на правосъдието на РБ за обучителна организация със Заповед №ЛС-04-1076/ 03.09.2011 г., има удоволствието да Ви покани на предстоящо обучение за медиатори-основен курс.
прочети повече »

18.03.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩОТО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА.
прочети повече »

08.03.2019 г. Уважаеми колеги, публикуваме част от Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.
прочети повече »

08.03.2019 г. ДНЕВЕН РЕД НА ВИСШ АС
прочети повече »

07.03.2019 г. РЕШЕНИЯ НА ВИСШ АС ПО ЖАЛБИ СРЕЩУ РЕШЕНИЯ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА ОТ ПРОТОКОЛ № 22/16.01.2019г.
прочети повече »

01.03.2019 г. ОБРЪЩЕНИЕ ОТ АДВОКАТИ ЧЛЕНОВЕ НА ФОБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АДВОКАТСКА СТАЧКА.
прочети повече »

01.03.2019 г. ПИСМО ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ № 8 "ХРИСТО БОТЕВ" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
прочети повече »

01.03.2019 г. ЛИСТОВКА ОТ ARBITRATOR INTELLIGENCE (AI)
прочети повече »

22.02.2019 г. РЕШЕНИЯ НА ВИСШ АС ПО ЖАЛБИ СРЕЩУ РЕШЕНИЯ НА ИК КЪМ ВАК
прочети повече »

19.02.2019 г. Уважаеми колеги, Представяме Ви Искане до Председателя на Народното събрание на РБ относно Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, което можете да подкрепите като го разпишете в деловодството на колегията или с имейл, изпратен на office@varnalaw.org, до края на днешния ден (19.02.2019г.) Адвокатски съвет Варна
прочети повече »

19.02.2019 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

07.02.2019 г. ПРОТОКОЛ № 26 ОТ 07.02.2019 Г. НА ИК.
прочети повече »

06.02.2019 г. Протокол № 25 от 06.02.2019г. на ИК
прочети повече »

05.02.2019 г. ПРОТОКОЛ № 24 от 05.02.2019г. на ИК.
прочети повече »

04.02.2019 г. ПРОТОКОЛ № 19, 20, 21 И 22 ОТ 04.02.2019Г. НА ИК. ПРОТОКОЛИТЕ СА ВЪВ ФОРМАТ PDF.
прочети повече »

01.02.2019 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС ПО ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 873 ОТ 13.11.2018Г. НА АС - ВАРНА
прочети повече »

01.02.2019 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС ПО ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 833/16.10.2018Г. НА АС - ВАРНА
прочети повече »

01.02.2019 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС ПО ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 860 ОТ 13.11.2018Г. НА АС - ВАРНА
прочети повече »

30.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПРОТОКОЛИ № 12, 13, 14 и 15 на ИК.
прочети повече »

30.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В допълнителния избор /балотажа/ , насрочен за 03.02.2019г /неделя/ в офиса на АК-Варна от 9,00 до 16,00ч, може да се участва и чрез пълномощник – член на АК-Варна, като адвокат може да представлява само един колега. Представените по време на първия тур пълномощни с клауза за представителство и на балотажа са отразени в избирателния списък и не се регистрират повторно. Новите пълномощни се представят в оригинал, а не в заверено копие, както следва: - От упълномощителя : в последния работен ден преди балотажа в Адвокатския съвет, т.е. на 01.02.2019г, Или - От пълномощника : при гласуване. В избора за органи и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната участват адвокатите-членове на АК-Варна, платили членския си внос за месеца, предхождащ избора – м. Декември 2018г.
прочети повече »

29.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, НА 03.02.2019Г. (НЕДЕЛЯ) В ДЕЛОВОДСТВОТО НА КОЛЕГИЯТА НА УЛ. "БАТАК" № 7, ЕТ. 3, ОТ 09.00 Ч. ДО 16.00 Ч., ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР.
прочети повече »

25.01.2019 г. БЛАНКА ПЪЛНОМОЩНО
прочети повече »

24.01.2019 г. Уважаеми колеги, На заседание на АС проведено на 23.01.2019г. в съответствие с чл. 84, от ЗА приехме следните проекторешения и мотиви към тях, с които можете да се запознаете на сайта и на таблото на Адвокатска колегия Варна на ул. „Батак“ № 7, ет. 3. Посочвам, че част от проекторешенията са задължителни такива и са съответни на разпоредбите на чл. 82 от ЗА които посочваме, а останалите са следните:
прочети повече »

23.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С оглед насроченото редовно годишно Общо събрание на Адвокатска колегия –Варна съобщението, за което е публикувано в ДВ бр. 98/2018, стр. 111, което ще се проведе на 26.01.2019 г. от 8 до 18 часа в зала ‘’ Аула ‘’ на Икономически университет-Варна и на 27.01.2019 г. от 10 до 15 ч. в офиса на Адвокатската колегия – Варна, ул. ‘’ Батак ‘’ № 7 и с оглед предстоящия избор на Председатели на АС и ДС при Адвокатска колегия – Варна, Ви предлагаме кратка справка по данните
прочети повече »

21.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 21.01.2019Г. НА ИК
прочети повече »

виж всички »