АКТУАЛНО


15.02.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ. Уважаеми колеги, току - що получихме настоящото съобщение от Висш адвокатски съвет, което публикуваме на сайта на Адвокатска колегия - Варна. Същото ще бъде изпратено на имейлите на всички колеги. Председател: Юлиян Георгиев прочети повече

14.02.2019 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ - АДВОКАТИ. прочети повече

14.02.2019 г. ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ ДО ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП. прочети повече

13.02.2019 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, Във връзка с изискване на Закона за мерките срещу изпирането на пари ( ЗМИП ), Ви моля да извършите справка по този закон чрез системата на ЛАКОРДА . Същественото в закона е да се даде отговор задължени лица ли са адвокатите по смисъла на чл. 4 т.15 и т.16 от закона. След консултация с Висшия адвокатски съвет получихме от тях следните примерни документи : прочети повече

31.01.2019 г. Списък на дежурните адвокати за м. 02.2019г. прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Борислав Светломиров Златев тел.639194; gsm: 0896787043     Диана Силвиева Крънжалова тел.0888327409; gsm: 0888327409

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

19.02.2019 г. Уважаеми колеги, Представяме Ви Искане до Председателя на Народното събрание на РБ относно Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, което можете да подкрепите като го разпишете в деловодството на колегията или с имейл, изпратен на office@varnalaw.org, до края на днешния ден (19.02.2019г.) Адвокатски съвет Варна
прочети повече »

19.02.2019 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

07.02.2019 г. ПРОТОКОЛ № 26 ОТ 07.02.2019 Г. НА ИК.
прочети повече »

06.02.2019 г. Протокол № 25 от 06.02.2019г. на ИК
прочети повече »

05.02.2019 г. ПРОТОКОЛ № 24 от 05.02.2019г. на ИК.
прочети повече »

04.02.2019 г. ПРОТОКОЛ № 19, 20, 21 И 22 ОТ 04.02.2019Г. НА ИК. ПРОТОКОЛИТЕ СА ВЪВ ФОРМАТ PDF.
прочети повече »

01.02.2019 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС ПО ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 873 ОТ 13.11.2018Г. НА АС - ВАРНА
прочети повече »

01.02.2019 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС ПО ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 833/16.10.2018Г. НА АС - ВАРНА
прочети повече »

01.02.2019 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС ПО ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 860 ОТ 13.11.2018Г. НА АС - ВАРНА
прочети повече »

30.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПРОТОКОЛИ № 12, 13, 14 и 15 на ИК.
прочети повече »

30.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В допълнителния избор /балотажа/ , насрочен за 03.02.2019г /неделя/ в офиса на АК-Варна от 9,00 до 16,00ч, може да се участва и чрез пълномощник – член на АК-Варна, като адвокат може да представлява само един колега. Представените по време на първия тур пълномощни с клауза за представителство и на балотажа са отразени в избирателния списък и не се регистрират повторно. Новите пълномощни се представят в оригинал, а не в заверено копие, както следва: - От упълномощителя : в последния работен ден преди балотажа в Адвокатския съвет, т.е. на 01.02.2019г, Или - От пълномощника : при гласуване. В избора за органи и делегати за Общото събрание на адвокатите в страната участват адвокатите-членове на АК-Варна, платили членския си внос за месеца, предхождащ избора – м. Декември 2018г.
прочети повече »

29.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, НА 03.02.2019Г. (НЕДЕЛЯ) В ДЕЛОВОДСТВОТО НА КОЛЕГИЯТА НА УЛ. "БАТАК" № 7, ЕТ. 3, ОТ 09.00 Ч. ДО 16.00 Ч., ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР.
прочети повече »

25.01.2019 г. БЛАНКА ПЪЛНОМОЩНО
прочети повече »

24.01.2019 г. Уважаеми колеги, На заседание на АС проведено на 23.01.2019г. в съответствие с чл. 84, от ЗА приехме следните проекторешения и мотиви към тях, с които можете да се запознаете на сайта и на таблото на Адвокатска колегия Варна на ул. „Батак“ № 7, ет. 3. Посочвам, че част от проекторешенията са задължителни такива и са съответни на разпоредбите на чл. 82 от ЗА които посочваме, а останалите са следните:
прочети повече »

23.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С оглед насроченото редовно годишно Общо събрание на Адвокатска колегия –Варна съобщението, за което е публикувано в ДВ бр. 98/2018, стр. 111, което ще се проведе на 26.01.2019 г. от 8 до 18 часа в зала ‘’ Аула ‘’ на Икономически университет-Варна и на 27.01.2019 г. от 10 до 15 ч. в офиса на Адвокатската колегия – Варна, ул. ‘’ Батак ‘’ № 7 и с оглед предстоящия избор на Председатели на АС и ДС при Адвокатска колегия – Варна, Ви предлагаме кратка справка по данните
прочети повече »

21.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 21.01.2019Г. НА ИК
прочети повече »

18.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРОТОКОЛ - ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 6 И ПРОТОКОЛ - ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 7 НА ИK.
прочети повече »

10.01.2019 г. Уважаеми колеги, Центърът за обучение на адвокати ”Кр. Цончeв” и Адвокатска колегия Варна организират семинар на ТЕМА: „Изпълнителното производство“ с ЛЕКТОР: съдия Дияна Митева от ОС – Варна.
прочети повече »

09.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
прочети повече »

02.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРОТОКОЛ № 4 НА ИK.
прочети повече »

28.12.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 3 НА ИК ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ДОПУСТИМОСТТА НА ПОСТЪПИЛИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ОРГАНИ НА ВАК.
прочети повече »

21.12.2018 г. ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА! Адвокатски съвет пожелава на Вас и семействата Ви здраве, мъдрост и успехи през новата 2019 година! Председател на АС адв. Юлиян Георгиев
прочети повече »

21.12.2018 г. ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕЛОВОДСТВОТО УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, НА 28.12.2018Г. И 31.12.2018Г. ДЕЛОВОДСТОТО НА КОЛЕГИЯТА ЩЕ РАБОТИ ДО 13.00Ч.
прочети повече »

28.09.2018 г. Посещението на испанския магистрат Ана Дел Сер Лопес у нас е част от обмена на Европейската мрежа за съдебно обучение.
прочети повече »

03.07.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, При плащане на членския внос за АК – Варна и вноската за ВАС след 01.04.2018 год. се допускат грешки. С цел по-доброто отчитане на плащанията, извършени от всеки адвокат моля да имате предвид следното: Считано от 01.04.2018г., вноските за ВАС на месец са размер на 20.00 лева за адвокати и 17.00 лв. за младшите адвокати. При плащане по банков път и чрез „Е адвокатура”, подраздел „Е плащания“ се ползва отстъпка от 5% само за вноската към ВАС.
прочети повече »

виж всички »